(360 Видео) F.O. – СаВРЕМЕННИ

Още едно ново видео от Ф.О., този път то е 360.
F.O. – СаВРЕМЕННИ (оfficial 360 video )