Българска Хип Хоп Асоциация свикват общо събрание на асоциацията /отворено писмо/

577575_526601240732858_1220743825_n

 

Българска Хип Хоп Асоциация свикват общо събрание на асоциацията.

Вижте какво гласи писмото:
“П О К А Н А
за свикване на Общо събрание на „БЪЛГАРСКА ХИП ХОП АСОЦИАЦИЯ”
Скъпи приятели, Управителният съвет на „БЪЛГАРСКА ХИП ХОП АСОЦИАЦИЯ”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 28, 29 и 30 от Устава на Сдружението, свиква редовно годишно Общо събрание на членовете на Сдружението, което ще се проведе на 01.12.2013 г. от 15:00 часа в клуб “Шугър” с адрес гр. София, ул. Княз Борис 121, при следния дневен ред:
1. Отчет за дейността на Българска Хип Хоп Асоциация и нейните управляващи и контролни органи – Управителен съвет и Надзорен съвет.
2. Обсъждане и приемане на промени в устава на Българска Хип Хоп Асоциация.
3. Избор и приемане на нов Управителен съвет.
4. Избор и приемане на нов Надзорен съвет.
5. Обсъждане и приемане на стратегия за цялостно развитие на Българска Хип Хоп Асоциация.
6. Разни.
Каним, както всички настоящи членове, така и всички, които биха желали да станат членове лично или чрез упълномощени представители (с нотариално заверено пълномощно).
*Членството изисква попълване на молба за членство и представяне на лична карта. При липса на кворум на основание чл. 31 от Устава и чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе в същия ден, на същото място и при същия дневен ред от 16:00 часа.
Очакваме ви на 01.12.2013 г. да задвижим заедно нашето Сдружение напред и нагоре!
Васил Николов ПРЕДСЕДАТЕЛ на Управителния Съвет на БЪЛГАРСКА ХИП ХОП АСОЦИАЦИЯ София, 30.10.2013
За въпроси, пишете ни на официалния мейл на Асоциацията: bhha@abv.bg”