E.C.C.C. – TRANSPORTER

Ново видео от EAST COAST RECORDS.
Бийт от NO DRAMA, микс и мастеринг от Николай X Николов.