Мария Илиева и Криско с отворено писмо до СЕМ

Мария Илиева и Криско излязоха с отворено писмо до СЕМ, в което изказват несъгласието си срещу последните действия на Съвета, който наложи глоби на електронните медии, излъчващи песента им “Видимо доволни”.

Изпълнителите смятат, че поведението на СЕМ е дискриминационно и наложената цензура е неадекватна, не е съвместима с демократичното общество и глобалните музикални тенденции.

Ще споделим с вас писмото на Криско и Мария Илиева, което стигна и до нас.

Ето текста на писмото без съкращения:

“С настоящото писмо бихме искали да изразим дълбокото си възмущение и искреното си недоумение от издадените от Вас актове за административно нарушение на електронните медии, излъчвали аудио-визуалното музикално произведение “Видимо доволни”.

Считаме, че СЕМ демонстрира грубо и с неясни субективни критерии дискриминационно отношение към конкретно художествено съдържание. Порочната практика на двойни стандарти на СЕМ, на която неведнъж сме ставали свидетели, ни кара риторично да си зададем въпроса, какъв е смисълът от регулаторен орган, който не работи по ясни правила.

Наложеното ограничение на свободата на художественото слово е субективна до степен на неадекватност цензура, несъвместима с демократичното общество и съвременните глобални музикални тенденции. Санкцията Ви е безпардонно вмешателство в естественото развитие и плурализма на творческите среди, както и в правото на избор на потребителите.

Песента “Видимо доволни” категорично не съдържа нецензурни думи и неспецифични за хип-хоп и поп културата жаргонни изразни средства, които очевидно сте пропуснали да откриете в стотици други произведения.

В българския ефир и интернет платформите за видеосподеляне масово съществуват драстични примери за вербални и визуални послания на художествени и документални произведения, чиито буквализъм и внушения са безспорни и далеч извън както Вашите, така и общоприетите граници.

Тълкуването на текста на „Видимо доволни” би могло да бъде разнообразно, спрямо културните и социални различия на всеки потребител. Еднозначно направените от Вас определения (“вербални послания, принизяващи сексуалните отношения до един физически акт, оправдаващи секса като средство за получаването на облаги; представящи пушенето на трева, несъобразяването с правилата и нормите на благоприличие като приемливо и естествено поведение”) приемаме като тенденциозност и тотална липса на осведоменост за световните музикални практики и съдържанието на съвременните музикални произведения.

С влизането в сила на актове за административно нарушение у медиите се провокира страх от наказание за по-нататъшно публично изпълнение и спиране на излъчването на един от най-големите български хитове в националния ефир. Освен материални, това ще рефлектира и в морални загуби на целия творчески екип, реализирал горецитираното аудио-визуално произведение.

В заключение споделяме силното си безпокойство по повод тенденцията държавата във Ваше лице да пренебрегва основни постулати на демократичната си идентичност и да ни напомня натрапчиво за отминали години на дискриминация, цензура и ограничаване на свободата на словото.

Разполагаме с безусловната подкрепа на авторитети от творческите среди, интелектуалци, общественици и медии, чието мнение предстои да бъде разпространено.

С уважение:

“Стерео стая” ООД,
копродуцент на “Видимо доволни”
Мария Илиева – Управител


Кристиан Талев – Криско
копродуцент на “Видимо доволни”