ВАЖНО! На вниманието на всички DJ-и в България!

ВАЖНО! На вниманието на всички DJ-и в България!

Държавен вестник обнародва изискванията за професията “Дисководещ”. Доста хора в България са тръгнали по този “път” и не е лошо да знаят своите права и задължения по закон, като например:
“В зависимост от характера на събитието, в което ще участва, дисководещият предварително подготвя музиката за озвучаване в звукова кабина, в която има звукосмесителен пулт, или в звукозаписно студио със записващи и възпроизвеждащи звукови устройства.
След подготовката на музикалния материал дисководещият извършва пълен опис по времетраене на използваната музика и списък на композиторите на музикалните откъси, носители на авторски права.”

За всички права, задължения и изискванията на професията, четете в пълната публикация на Държавен Вестник:
http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=4E33B8DEA71F8AA4B6A301F55039C999?idMat=77862

Leave a Reply

*