Нежна премиера от Centeo Productions

Понеделнишки в 359 премиери стартираме с една нежна премиера от Centeo productions.
Tia в колаборация с Lin те питат колко струваш или не по-точно, те знаят “Колко струваш”
Музиката е на SEFU, видеото е реализирано от Centeo Productions