Ново видео от Billy Hlapeto – “Дет’ Бели/That Belly”

Били Хлапето се завръща. Ето новото му видео “Дет’ Бели/That Belly”.
Billy Hlapeto – Дет’ Бели / That Belly