“От Улицата” A.I.O. – “Дума на улицата”

A.I.O. ви представя “Дума на улицата” в едно истинско махленско-street видео заснето из тъмните дебри на Добрич.
A.I.O. – Дума на улицата