Професия: Музикален продуцент

Какво означава да си музикален продуцент? Ако зададете този въпрос, вероятно ще получите толкова обяснения, колкото хора попитате. Причината – с “музикален продуцент” в българското публично пространство са маркирани две съвсем различни функции в музикалния бизнес.

Продуцент в областта на музиката съгласно законовата дефиниция е онзи, който финансира и организира звукозаписите на музика и видеоклиповете към тях, работи с артистите и се грижи за всички елементи на тяхната кариера, занимава се с маркетинга и промотирането на записите, с всички видове разпространение – дигитална и физическа, с доставка на създаденото музикално съдържание до всички потенциални негови ползватели – радиостанции, телевизии, брандове, филмови компании, рекламни агенции и т.н.

От друга страна, музикален продуцент (на английски record или music producer) е онзи, от когото зависи звученето на всеки трак и който контролира и направлява целия звукозаписен процес, било то на песен или на цял албум. Най-често музикалният продуцент е и основен автор на песните, с чиито записи се занимава. Той дава голяма част от музикалните идеи и се заема с осъществяването им. Музикалният продуцент е и нещо като режисьор по време на записите, тъй като той дава инструкции на артистите за вокалното им изпълнение, той подбира музиканти, той решава какъв да е аранжиментът на парчето, а често поема смесването на записаните тракове и финалната обработка.

Продуцентите в музиката са тези, които дават завършен вид на всичко, което слушаме – дори когато самите продуценти не се наричат с тази дума, при почти всеки запис има човек, който да върши именно тази работа. Думата продуцент е често срещана, но и също толкова често неразбирана. Самата професия на музикалния продуцент обаче е интересна, защото включва множество дейности, свързани с процеса на създаване на огромна част от популярната музика, която слушаме. Въпреки че има и традиционни начини за изучаване на тънкостите на тази професия, днес интернет дава възможност на всеки, който има достатъчно желание и времеви ресурс, да получи поне основни знания по отношение на музикалното продуцентство. Такъв е и примерът, с който ще ви запознаем в “Моята кариера”.

източник: Капитал.