СкандаУ представят 359HIPHOP.COM и 359 HIGH SOCIETY

Едно по-различно представяне  от група СкандаУ  на 359HIPHOP.COM и 359 HIGH SOCIETY PARTY.