Поклон пред светла памет на G DOGG!

Днес Ясен “G Dogg” Иванов щеше да навърши 33 години.
Поклон пред светлата му памет.
Ясен G DOGG Иванов (28.09. 1980 -12.11.2011)