(Видео)100KILA “Toxic”

Директно от лабораторията на Jabulah Ent. – 100KILA с нов трак и гарантиран хит “Toxic”.