(Видео) 42 – “100 ПЪТИ ПОВЕЧЕ”

В деня на Шумен ви представяме новото парче на 42!
42 – 100 ПЪТИ ПОВЕЧЕ