(Видео) 42 – “Не Искам Да Чувам За тях”

Ново видео от шуменските квартали.
42 – “Не Искам Да Чувам За тях”