(Видео) 42 – “Задръж Рестото”

Още едно видео от албума на 42 “Подписано с любов” – “Задръж Рестото”