(Видео) Анцуг от Люлка до Гроб! Иэточен Блок – “Хан Цог Фатака”

Пичовете от Иэточен Блок изкъртиха постата. АНЦУНГ АТАКА!
Иэточен Блок – Хан Цог Фатака