(Видео) Брутално видео от Dyamandy – “Хайдути”

Флейвъра определено изкърти с видео. Адмирации!
Dyamandy – “Хайдути”