(Видео) Common & Malik Yusef feat Kumasi “Trouble In The Water”

(Видео) Common & Malik Yusef feat Kumasi “Trouble In The Water”

Въздействащо ново видео на Common, Malik Yusef и Kumasi по случай Денят на Земята.
“Trouble In The Water” има за цел да ни замисли за промените в климата, глобалното замърсяване и водните кризи по света.
Честит Ден на Земята..и се замислете!

Review

5.0
★★★★★
★★★★★
Summary:
★★★★★
★★★★★
- Common & Malik Yusef "Trouble In The Water"

User Rating: 0.00 stars (0 votes).

★★★★★
★★★★★
(Видео) Common & Malik Yusef feat Kumasi “Trouble In The Water” 359 Editor

Въздействащо ново видео на Common, Malik Yusef и Kumasi по случай Денят на Земята. "Trouble In The Water" има за цел да ни замисли за промените в кли...

5.0

Leave a Reply

*