(Видео) DenYo, Nerve, Sistah, Prim, Vansan – “Там”

Качествен Хип Хоп от малко Old School лица от бъклгарския североизток.
DenYo, Nerve, Sistah, Prim, Vansan – “Там”