(Видео) DIS, Irie Bear, Sistah & Dj Stanchika – “Стъпка напред”

Ново парче от DenYo, Sensei, Sistah, Irie Bear и DJ Stanchika
DIS, Irie Bear, Sistah & Dj Stanchika – Стъпка напред