(Видео) Freestyle Битки от Македония; Rap Skillz Makedonija: Mort vs. Nickoloff 90

От Македонските но Братоци получихме следното Инфо и видео:

Rap Skillz – бетл лигата која го зафати целиот Балкан, пристигна и во Македонија. Rap Skillz организира настани каде пријавените имаат можност да се натпреваруваат меѓу себе преку форматот на претходно напишани акапела текстови. Натпреварувањето се базира врз три рудни во кои противниците ќе ги покажат своите вештини, па според тоа судиите ќе го одлучат победникот. Овој формат на натпреварување за прв пат се појавува во Македонија и ќе се одвива низ повеќе градови од државата, а почна од Скопје.

Rap Skillz Makedonija: Mort vs. Nickoloff 90