(Видео) IMERA – “Вечерни Мисли”

Ново видео от лагера на 5 O’clock.
IMERA – “Вечерни Мисли”