Видео: JOKER FLOW, BRAKETO, THE BRO & NICK WHY – Грозна и Пиян

Наздраве от Vendetta Productions! Вижте как момчетата са посрещнали Нова година тук.