(Видео) Liter Jack – “Нищо за мен”

Комбинацията Litеr Jack и Pez Beats е гаранция за силен проект.  Силна лирика, тежък бийт. Liter Jack – “Нищо за мен”