(Видео) MASURSKI – “НАЙ-ДОБРОТО В МЕН”

Ново от лагера на Silent City.
MASURSKI – “НАЙ-ДОБРОТО В МЕН”