(Видео) ¥OUNG BB ¥OUNG ft. 2G – “$UP€R TRUMP€T”

Ново видео от Бибияните!
2 броя Супер трумпети и един Цук-Тромбон!
¥OUNG BB ¥OUNG ft. 2G – $UP€R TRUMP€T