(Видео)V:RGO x TLay “OPRAI SA”

Децата със Соса и ACBG в обща колаборация. V:RGO x TLay – OPRAI SA, върху бийт на Shizo