(Видео)Young Master x Masurski “Легенди”

Музиката е на Young Grandpa, обработката на парчето е дело на Виктор “FB” Добрев, а видеото е направено от НГ.