(Видео) Премиера от BUCH и HAMAN – “РЕТРОГРАДСКА”

Не ни стана ясно бали има Low Key DISS към някой, но парчето си го бива.
BUCH x HAMAN – РЕТРОГРАДСКА