(Видео) Премиера от DaBaby – “BALL IF I WANT TO”

DaBaby е на върха на кариерата си и видимо се забалява от факта.
Вижте новото му видео BALL IF I WANT TO тук: