(Видео)Niki Kotich x SHUNAKA “Steven Seagal”

Niki Kotich в колаборация с SHUNAKA за трака “Steven Seagal”, върху бийт и видео от самият Niki Kotich.