(Видео)Roof Rhymez Studio Cypher “Хегемония”

Момчетата от Roof Rhymez Studio – IMP, DarkSide и Sr.Martini изкачат забъркани в Cypher “Хегемония”, върху бийт на IMP и видео от Томи Михайлов.