(От Улицата)Любо “Вълчи времена”

Любо е ново лице “От улицата” което изскача с “Вълчи времена”.