(От Улицата)Gonzy “Откриваме сезона”

Gonzy с нова песе “Откриваме сезона” от серията “Песен от коментари”.