(От Улицата)Vicente.2700 “Пада нощ”

Vicente.2700 е ново лице “От Улицата” което изскача с “Пада нощ”.