(Aудио)ATM x Bobkata “Бензин”

ATM в колаборация с Bobkata за трака “Бензин”, върху бийт на TDRV beats.