Братя Мангасариян бяха първите гости за пръв път При Тото в зала

Братя Мангасариян бяха първите гости за пръв път При Тото в зала. Гледайте малка част от гостуването им: