CкандаУ са Господи в колаборация с Чарли Танев

CкандаУ пуснаха НО! в колаборация с Чарли

Музиката е на Star Light (Svetlin Kaslev) и SkandaU.