D-ZastA x Ruthless Boy “Откачат”

Директно от лабораторията на ACBG – D-ZastA в колаборация с Ruthless Boy в трака “Откачат”.