DJ Stancho на гости При ТоТо

DJ Stancho на гости При ТоТо в един разговор за начало, за снайпер, Спенс и… още много.