Гошо от Почивка – Интервю за Б.Н.Р. (Радио Шумен)

Гошо от Почивка в едно обширно Интервю за Б.Н.Р.- Радио Шумен
Гошето пак силен и откровен: