Homelesz с яка забивка в On The Mic на BlackStation TV

Homelesz опожари микрофона с яка забивка в On The Mic на BlackStation TV.