На 27-ми април в клуб Маскара се проведе второто Общо събрание на младата Българска Хип Хоп Асоциация.

Срещата бе открита от председателя на БХХА Мария Баева и продължи да бъде водена от Иван Бранчовски – юрист на сдружението. Той започна с разяснителна презентация, като подробно и ясно обясни дейността и целите на сдружението, кои са управителните органи и правата на членовете на асоциацията.

Към момента сдружението има близо 160 човека членска маса, като тепърва предстои кампания по набиране на членовете, както разбира се и допълнителни разяснителни кампании относно дейността на сдружението.

След това се премина към другите точки от дневния ред и членовете гласуваха и приеха с пълно мнозинство неправителствената организация да бъде преобразувана от частна в обществена полза и други по-незначителни промени по самия устав.

Най-очакваният момент от събранието бе изборът на нов член на Управителния Съвет и изцяло нов Надзорен Съвет. Причината да бъде избран нов член на Управителния съвет на асоциацията бе подадената оставка на Васил Николов – Теслата.

След неговото напускане и кратка дискусия по избора на нов член, който ще заеме неговото място, бе избран и новия член на управата в лицето на Каската от нашумялата бургаска група Е.С.С.С. След това се премина към гласуване и избор на нов Надзорен съвет, тъй като старият бе назначен от Управителния съвет, а след предложение на Управителния съвет и гласуваните промени в устава, то Общото събрание реши, че изборът на Надзорен съвет трябва да е на Общото събрание, а не на Управителния съвет, след което отново демократично избра следните трима за новия надзорен съвет на сдружението: Васко Теслата, Мистър Х и DJ Shoma.

 

Подробна информация от обсъжданията и пълният протокол от Общото събрание ще бъдат качени на сайта и Фейсбук страницата на БХХА.