Ново видео от Боро Първи – “Готов Съм”

Боро е “Готов” с новото!
БОРО ПЪРВИ – ГОТОВ СЪМ