(От Улицата)Стойчо x Симона “Ау ау ау”

Нови лица под прожекторите на 359 и “От улицата” Стойчо x Симона “Ау ау ау”.