“От Улицата” Shmitt – “Долна нота”

Днес в “От Улицата” ше чуем и видим една много долна нота.
Shmitt – Долна нота