PAIN “Геръп У”

Pain с още едно видео от тавата на “Музикант в къща се храни” към трака “Геръп У”.