(Видео)2G X MADMAN “Помня”

2G и MADMAN в силна колаборация за трака “Помня”, върху бийт на Kolev и видео от FROSTBITE FILMS.