(Видео) 42 – “Изстинал”

Рубриката днес “От Улицата” е с 42 и новото му видео “Изстинал”