(Видео)ACBG “Кажи ми”

Лабораторията на ACBG не спира работи, а момчетата изкачат с видео към 6-ти трак “Кажи ми” от последната им тава “ACBG Tape”.